Behörighetskriterier

Behörighetskriterier

I var och en av de fjorton deltagande städerna kommer 90 spelare för varje lägerdag att väljas ut slumpvis från alla giltiga registreringar för att delta i det en dag långa CCM Skills Camp.

Registreringsperioden börjar den 1 april 2018. Registreringen avslutas den 15 maj 2018 för följande läger: Ryssland, Tjeckien, Schweiz (Burgdorf), Italien, Holland, Storbritanien och Sverige. Registreringen avslutas den 31 maj 2018 för följande läger: Frankrike, Schweiz (Zug), Finland, Österrike, Tyskland, Japan och Slovakien.

Hockeyspelare födda 2005 eller 2006. Spelarna måste vara tillgängliga för att delta hela dagen i CCM Skills Camp på det datum som anges för deras deltagande stad.