KÄYTTÖEHDOT

TERVETULOA CCM SKILLS CAMPN VERKKOSIVUSTOLLE. LUE HUOLELLISESTI NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT ennen kuin käyt tämän verkkosivuston missään osassa, selailet ja/tai käytät sitä, mukaan luettuna rajoituksetta Reebok-CCM WAP -portaali ("portaali") (yhteisesti "sivusto"). Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin käynteihin sivustolla ja sen kaikkeen käyttöön sekä sivustolla tai sen kautta sinulle annettuun sisältöön (kuten jäljempänä määritellään), suosituksiin ja palveluihin. Käymällä sivustolla ja käyttämällä sitä osoitat suostuvasi noudattamaan näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan (mukaan luettuna ne, jotka ovat rekisteriselosteessa) kaikkien muiden sivustoon, Internetiin ja World Wide Webbiin sovellettavien lakien tai asetusten lisäksi. Jos et suostu näihin käyttöehtoihin kokonaisuudessaan, älä käytä sivustoa.

Tämän sivuston omistaa ja sitä hoitaa Reebok-CCM International, Ltd. ("Reebok-CCM") yhdessä kolmansien osapuolten kanssa. Voidaksesi käyttää sivuston joitakin osia voit joutua rekisteröitymään kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai lataamaan kolmansien osapuolten ohjelmistoja, työkaluja, koodeja tai muuta sisältöä. Pääsysi kolmansien osapuolten ohjelmistoon, toimintaan ja sisältöön ja niiden käyttö ovat kyseisen kolmannen osapuolten antamien käyttöehtojen alaiset, ja suostut noudattamaan kyseisiä käyttöehtoja.

MUUTOKSET EHTOIHIN

Reebok-CCM pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan vaihtaa, muuttaa, lisätä tai poistaa osia näistä käyttöehdoista milloin tahansa. Tarkasta ajoittain, onko näihin käyttöehtoihin tullut muutoksia. Jos jatkat sivuston käyttöä näiden ehtojen muutosten postituksen jälkeen, se tarkoittaa, että hyväksyt kyseiset muutokset.

YKSITYISYYS

Reebok-CCM kunnioittaa sivustolla kävijöidemme yksityisyyttä. Voit tutustua tietoihin sivustoon sovellettavasta rekisteriselosteesta käymällä rekisteriselosteessamme. Rekisteriselosteessa selitetään, miten Reebok-CCM kerää ja käsittelee henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja, jotka olet antanut sivustolla tai sen kautta

KELPOISUUS

Sivuston käyttö ja sille rekisteröinti on mitätön, kun se on kielletty. Sivustolla käynti ja sen käyttö voi olla kielletty joissakin maissa. Sivusto on ainoastaan niiden henkilöiden käytettävissä, jotka muodostavat oikeudellisesti sitovia sopimuksia sovellettavan oikeudenmukaisesti. Sivuston katsotaan olevan laajalle yleisölle avoin sivusto, eikä sitä ole tarkoitettu lasten käyttöön. Sivustolla käyvien lasten on saatava lupa vanhemmaltaan tai huoltajaltaan sivuston käyttöön. Käyttämällä sivustoa vakuutat ja takaat, että (a) kaikki antamasi tiedot ovat todenmukaisia ja paikkansapitäviä; (b) päivität ja ylläpidät kyseisten tietojen paikkansapitävyyttä; ja (c) sivustosi käyttö ei loukkaa sovellettavaa oikeutta tai asetusta sillä oikeudenkäyttöalueella, jossa käyt sivustolla.

Jos laitteesi ei tue asianomaista tekniikkaa, mukaan luettuna rajoituksetta tietyt salaustekniikat, et välttämättä pääse käyttämään tiettyjä palveluita tai pääse tiettyihin tietoihin, joita tarjotaan tai jotka ovat saatavina sivuston kautta, mukaan luettuna portaali.

OMISTAJUUS JA SIVUSTON LUVALLINEN KÄYTTÖ

Kaikki sisältö, joka sisältyy, on saatavilla, on esillä tai näkyy sivustolla (mukaan luettuna portaali), mukaan luettuna rajoituksetta tiedot, viestit, teksti, grafiikka, valokuvat, kuvat, äänet, liikkuvat kuvat, video, kuvitukset, koodi ja muut materiaalit ("sisältö") on Reebok-CCM:n tai sen emoyhtiön tai sisaryhtiöiden, lisenssinsaajien tai sisällöntarjoajien omistuksessa. Sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkillä ja muilla laeilla ja kansainvälisillä sopimusmääräyksillä, eikä sitä saa käyttää, ellei siihen anneta lupaa näissä käyttöehdoissa tai Reebok-CCM:n ennakkoon antamalla nimenomaisella kirjallisella suostumuksella. Sisällön luvaton käyttösi voi olla lainoikeudellisten tai rikosoikeudellisten seuraamusten alainen.

Jollei sivustolla olevien erityisten ehtojen tai asiakirjojen nimenomaisista maininnoista muuta mainita, sinulla on lupa katsoa, näyttää, tulostaa ja ladata sisältöä ja yksittäisiä sivuja sivustolta yksinomaan henkilökohtaiseen, informatiiviseen ja ei-kaupalliseen käyttöön (sillä edellytyksellä, että pidät näkyvillä kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeudelliset ilmoitukset, jotka ovat kyseisillä sivuilla). Et saa muuttaa sivustolle postitettua sisältöä, etkä saa jäljittää, jakaa, välittää, näyttää, suorittaa, kopioida, julkaista, lisensoida, luoda johdannaistöinä, siirtää tai myydä mitään sisältöä. Näiden käyttöehtojen tarkoituksiin jonkin toisen sivuston tai verkostoituneen tietokoneympäristön sisällön käyttö on kielletty. Lukuun ottamatta tätä rajallista lisenssiä Reebok-CCM ei anna sinulle oikeutta tai etua tähän sivustoon, sisältöön tai informaatioon, joka on saatavana sivuston ja ohjelmistosovelluksen kautta, antamalla sinulle luvan päästä sivustolle. Et saa poistaa tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muita omistusoikeusilmoituksia sivustolla olevasta sisällöstä.

Siinä tapauksessa, että lataat sivustolta ohjelmistoa (mukaan luettuna rajoituksetta näytönsäästäjät, kuvakkeet, videot tai taustakuvat), ohjelmisto mukaan luettuna ohjelmistoon sisällytetyt tai sen luomat tiedostot, kuvat ja ohjelmistoon kuuluva data on Reebok-CCM:n tai sen kolmantena osapuolena olevan lisensoijan sinulle lisensoima. Reebok-CCM ei siirrä oikeutta ohjelmistoon sinulle. Voit omistaa välineen, jolle ohjelmisto on taltioitu, mutta Reebok-CCM tai sen kolmansina osapuolina olevat lisensoijat säilyttävät täysimittaisen ja täydellisen omistusoikeuden ohjelmistoon ja kaikkeen siinä oleviin omaisuuden oikeuksiin. Et saa jakaa uudelleen, myydä, purkaa, koota käänteisesti, hajottaa tai muuten muuttaa ohjelmistoa ihmisen luettavissa olevaan muotoon.

TAVARAMERKIT

Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit, tavaramerkit, logot, kauppavaatetus, kuvakkeet ja verkkoaluenimet (yhteisesti "merkit"), jotka ovat tällä sivustolla, ovat Reebok-CCM:n, sen emoyhtiön tai sisaryhtiöiden, niiden vastaavien lisensoijien tai muiden kolmansien osapuolten omaisuutta. Et saa käyttää, kopioida, tuottaa uudelleen, julkaista uudelleen, siirtää, jakaa tai muuttaa Reebok-CCM:n tai sen emoyhtiön tai sisaryhtiöiden merkkejä millään tavalla ilman Reebok-CCM:n ennakolta antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Merkkien käyttö toisella sivustolla tai verkostotietokoneympäristössä, esimerkiksi sivuston (tai sen jonkin osan) tallennus tai toisintaminen ulkoisella internet-sivustolla on kielletty ilman Reebok-CCM:n nimenomaista kirjallista suostumusta. Tietyt tavaramerkit, palvelumerkit ja logot, jotka tarjotaan sivustolla, ovat kolmannen osapuolen tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä, eikä niitä saa käyttää, jäljentää tai toisintaa ilman omistajan lupaa.

LÄHETYKSET

Reebok-CCM noudattaa politiikkaa, jossa ideoiden, keksintöjen, suunnitelmien tai muiden materiaalien lähetyksiä ilman pyyntöä ei arvioida eikä hyväksytä. Lukuun ottamatta henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, jotka ovat rekisteriselosteen alaisia, materiaali, informaatio, ehdotukset, ideat, konseptit, tietotaito, tekniikat, kysymykset, kommentit ja muut viestit tai sisältö, jonka välität tai postitat sivustolle jossakin muodossa tai jollakin tavalla, (i) katsotaan ja tullaan katsomaan ei-luottamukselliseksi, ei-henkilökohtaiseksi ja ei-omistusoikeuden alaiseksi sinulle tai kenelle tahansa muulle ja (ii) Reebok-CCM tai sen sisaryhtiöt voivat jakaa tai käyttää niitä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin missä tahansa mediassa, riippumatta siitä, ovatko tiedossa nyt vai luodaan jälkeenpäin, kuten Reebok-CCM voi päättää oman harkintansa mukaan, mukaan luettuna rajoituksetta tuotteiden kehittäminen, valmistus tai markkinointi kaupalliseen käyttöön ilman (a) palkkiota sinulle tai kenellekään muulle tai (b) sinun tai kenenkään muun tunnustamista lähetyksen lähteeksi. Älä näin ollen välitä tai postita sivustolle mitään materiaalia, informaatiota, ehdotuksia, ideoita, konsepteja, tietotaitoa, tekniikoita, kysymyksiä, kommentteja ja muita viestejä tai sisältöä, jonka haluat pysyvän luottamuksellisena ja josta haluat tai odota tunnustusta tai palkkiota.

KÄYTTÄJÄN LUOMA SISÄLTÖ

Sisältö, informaatio, valokuvat, ehdotukset, kysymykset, kommentit, viestit, mielipiteet ja muut materiaalit, joita sivustolle pääsevät käyttäjät julkaisevat tai postittavat (mukaan luettuna rajoituksetta yhteisösivut, ilmoitustaulut, keskusteluhuoneet ja muut foorumit) (yhteisesti "käyttäjän luoma sisältö") ovat yksinomaan käyttäjän luoman sisällön postittavan henkilön mielipide ja hänen vastuulla. Reebok-CCM ei anna hyväksymistä sivustolle käyttäjien postittamalle käyttäjän luomalle sisällölle eikä sillä ole valtaa siihen nähden. Reebok-CCM ei arvioi käyttäjän luomaa sisältöä ennen sen postittamista sivustolle eikä sisältö vastaa välttämättä Reebok-CCM:n mielipiteistä tai toimintalinjoja.

Reebok-CCM:llä on oikeus mutta ei velvollisuutta arvioida ja valvoa käyttäjän luomaa sisältöä selvittääkseen, onko se näiden käyttöehtojen tai muiden Reebok-CCM:n tälle sivulle vahvistamien toimintasääntöjen mukaista tai selvittääkseen lakien tai asetusten noudattamisen. Reebok-CCM toimii ainoastaan passiivisena johtimen käyttäjän luomalle sisällön jakamiseksi eikä ole vastuussa käyttäjän luomasta sisällöstä, viestinnästä tai muusta sinun tai muiden käyttäjien luomasta materiaalista.

Reebok-CCM pidättää oikeuden mutta sillä ei ole velvollisuutta hylätä, kieltäytyä postittamasta, muokata, muuttaa tai poistaa käyttäjän luoman sisällön postitusta (mukaan luettuina viestit ja kommentit, jotka postitetaan sivustolle). Suostut ilmoittamaan Reebok-CCM:lle kirjallisesti sivustolla olevasta paheksuttavasta sisällöstä. Reebok-CCM ryhtyy toimiin hyvässä uskossa tutkiakseen väitteitä, joiden mukaan käyttäjän luoma sisältä loukkaa näitä käyttöehtoja. Reebok-CCM pidättää oikeuden mutta sillä ei ole velvollisuutta keskeyttää tai lopettaa käyttäjätilit tai käyttäjätunnukset ja ryhtyä teknisiin ja oikeudellisiin toimiin kieltääkseen pääsyn sivustolle, jos mielestämme kyseiset käyttäjät aiheuttavat ongelmia, mahdollisia oikeudellisia vastuita tai toimivat ristiriidassa näiden käyttöehtojen tai toimintalinjojemme kirjaimen tai hengen kanssa. Reebok-CCM pidättää oikeuden peruuttaa vahvistamattomat käyttäjätilit. Reebok-CCM:n päätökset hylätä, kieltäytyä postittamasta, muokata tai poistaa käyttäjän luomaa sisältöä tai päättää käyttäjien tilejä tai käyttäjätunnuksia ovat lopullisia. Käytät käyttäjän luomaa sisältöä omalla vastuullasi. TUNNUSTAT JA SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ REEBOK-CCM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ, MUKAAN LUETTUNA KÄYTTÄJÄN LUOMA SISÄLTÖ, JOKA VÄITTÄÄ ANTAVANSA NEUVOJA, MUKAAN LUETTUNA LÄÄKETIETEELLISET NEUVOT SEKÄ NEUVOT, JOTKA KOSKEVAT RUOKAVALIOTA, KUNTOILUA, KUNTOA TAI LIIKUNTAA TAI TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN KÄYTTÖÄ.

Näyttämällä, julkaisemalla tai postittamalla käyttäjän luomaa sisältöä suoraan tai välillisesti sivustolla tai sen kautta myönnät täten Reebok-CCM:lle, sen emoyhtiölle ja sisaryhtiöille ja niiden johdossa toimiville yksiköille päättymättömän, peruuttamattoman, royalty-vapaan, maailmanlaajuisen lisenssin ja oikeuden käyttää, muuttaa, toisintaa, esittää julkisesti, näyttää julkisesti, jakaa ja luoda johdannaistöinä kyseistä materiaalia kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin missä tahansa mediassa, jotka ovat tiedossa nyt tai luodaan jälkeenpäin, Reebok-CCM:n määräämällä tavalla yksinomaisen harkintansa mukaan ilman tarvetta tunnustukseen tai palkkioon. Lähettämällä käyttäjän luomaa sisältöä suostut siihen, että Reebok-CCM postittaa kyseisen käyttäjän luoman sisällön sivustolle, ja suostut lisäksi siihen, että noudatat kaikkia etikettisääntöjä, jotka on annettu sivustolle (sisällytetty tähän viittauksella). Tunnustat, että osana sivustoa muut voivat katsoa käyttäjän luomaa sisältöä ja sinulla ei sen vuoksi ole odotuksia yksityisyyden tai luottamuksellisuuden suhteen kyseisen sisällön osalta. Tunnustat lisäksi, että sivuston kautta käyttöön saatettu nimesi ja sisältö ovat toisten nähtävissä, tulostettavissa ja ladattavissa ja heillä on pääsy niihin. Suostut siihen, että Reebok-CCM:n ei edellytetä lähettävän sinulle materiaaleja, jotka sisältävä käyttäjän luomaa sisältöä, jonka sinä olet lähettänyt arvioitavaksi tai hyväksyttäväksi, ennen kuin Reebok-CCM käyttää niitä sivustolla tai muuten, ja luovut täten oikeudesta tarkastella tai hyväksyä kyseisiä materiaaleja. Reebok-CCM pidättää oikeuden muuttaa mitään sisältöä kokonaan tai osittain mistään syystä, ja sinä luovut kaikista "moraalisista oikeuksista" lähettämääsi käyttäjän luomaan sisältöön.

Lähettämällä käyttäjän luomaa sisältöä vakuutat ja takaat, että sisältö on alkuperäistä työtäsi eikä kukaan toinen henkilö tai taho ole julkaissut tai jakanut sitä missään muodossa eikä se riko tai loukkaa tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, kauppasalaisuutta tai muita kenenkään henkilön tai tahon henkilökohtaisia tai yksityisyysoikeuksia. Jos sisältöön kuuluu kuvia tai valokuvia henkilöistä itsesi lisäksi, sinä vakuutat ja takaat, että olet saanut luvan kultakin henkilöltä, joka on kyseisessä kuvassa tai valokuvassa, siihen, että lähetät sisällön Reebok-CCM:n käytettäväksi sivustolla, kuten näissä käyttöehdoissa esitetään. Ymmärrät, että Reebok-CCM voi pyytää sinua ja muita henkilöitä, jotka kuuluvat sisältöösi, allekirjoittamaan asiakirjoja tunnustaakseen suostuvansa näihin käyttöehtoihin.

KIELLETTY TOIMINTA

Sinua kielletään käyttämästä sivustoa postittaaksesi tai välittämästä materiaalia, joka voi olla lainvastaista, uhkaavaa, väärää, harhaanjohtavaa, yllyttävää, herjaavaa, häpäisevää, yksityisyyttä loukkaavaa, siveetöntä, rahvaanomaista, hävytöntä, pornografista, häiritsevä, solvaavaa, erottelevaa, laitonta, tai muuta materiaalia, joka voi muodostaa käytöksen tai rohkaista käyttäytymiseen, joka voidaan katsoa laittomaksi teoksi, loukkaa kenenkään osapuolen oikeuksia tai joka voi muuten johtaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tai loukata mitään lakia. Sinua kielletään myös käyttämästä sivustoa tekeytyäksesi toiseksi henkilöksi, käyttäjäksi tai Reebok-CCM:n henkilökunnaksi, työntekijäksi tai edustajaksi, vihjaamasta, että esittämänsä väitteet ovat Reebok-CCM:n hyväksymiä, tai postittamasta tai välittämästä materiaalia, joka voi vahingoittaa tai väheksyä Reebok-CCM:ää tai sen sisaryhtiöitä millään tavalla. Sinua kielletään myös käyttämästä Sivustoa mainostamiseen tai kaupustelemiseen.

Et saa Sivustolle päästessäsi tai sitä käyttäessäsi: pyytää tai muuten yrittää kerätä, saada tai tallentaa henkilötietoja, salasanoja, tilitietoja tai muun tyyppisiä tietoja, jotka liittyvät muihin käyttäjiin; päästä toisen henkilön tiliin tai käyttää sitä; piilottaa viestinnän alkuperä; vaihtaa, muuttaa, kehystää tai "peilata" mitään Sisältöä; luoda syvälinkkiä sivustollemme ohittamalla Sivustomme aloitussivua; käyttää tiedonrikastusta, robotteja tai vastaavia tiedonkeruu- ja -uuttamistyökaluja Sivuston yhteydessä; estää, häiritä tai muuten estää ketään käyttämistä tätä Sivustoa tai pääsemästä sille tai keskeyttämästä kenenkään käyttäjän kokemusta Sivustolla, mukaan luettuna rajoituksetta toimiminen tavalla, joka häiritsee käyttäjien reaaliaikaista vuorovaikutusta; puuttua Sivustoon tai häiritä sitä tai palvelimia tai verkostoliittymiä Sivustolle, olla noudattamatta Sivuston verkkoyhteyksien edellytyksiä, menettelyjä, toimintalinjoja tai sääntöjä; muuttaa, sovittaa, alilisensoida, kääntää, myydä, purkaa käänteistekniikkaa käyttäen, kääntää takaisin tai purkaa Sivuston mitään osaa; tai yrittää hankkia valtuuttamaton pääsy Sivustolle (tai millekään sen osalle).

TUOTTEIDEN, PALVELUJEN, OMINAISUUKSIEN JA SISÄLLÖN SAATAVUUS

Kaikki sivustolla tai sen kautta olevat ominaisuudet, Sisältö ja tuotteet ja palvelut, mukaan luettuna rajoituksetta tuotteiden ja palvelujen hinnat, voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lisäksi mikä tahansa ominaisuus, Sisältö, tuote tai palvelu voidaan keskeyttää milloin tahansa yksinomaisen harkintamme mukaan. Ominaisuuksien, Sisällön, tuotteiden tai palvelujen ottaminen tälle sivustolle minään tiettynä ajankohtana ei tarkoita tai takaa sitä, että nämä tuotteet tai palvelut jatkuvat. REEBOK-CCM PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN KESKEYTTÄÄ TAI VETÄÄ SIVUSTON TAI SEN JONKIN OSAN KAIKKINA AIKOINA ILMAN ILMOITUSTA JOUTUMATTA MINKÄÄNLAISEEN VASTUUSEEN.

TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYS

Reebok-CCM ryhtyy kohtuullisiin toimiin varmistaakseen, että Reebok-CCM:n antaman Sivuston Sisältö on puutteeton, paikansa pitävyys ja ajanmukainen. Huolimatta Reebok-CCM:n ponnisteluista tällä Sivustolla olevat tiedot voivat olla joskus totuudenvastaisia, epätäydellisiä tai vanhentuneita. Painot, mitat, tuotekuvaukset, suositukset, kommentit tuotteista sekä vastaavat kuvaukset tarjotaan ainoastaan asioinnin helpottamiseksi, ja ne voivat olla summittaisia. Reebok-CCM ryhtyy kohtuullisiin toimiin näyttääkseen tarkasti ostettavien tuotteidemme ja palvelujemme ominaisuudet, mukaan luettuina soveltuvat värit; varsinainen näkemäsi väri riippuu kuitenkin tietokonejärjestelmästäsi, emmekä voi taata, että tietokoneesi näyttää kyseiset värit oikein. Sivustolla olevat tuotteet eivät ole välttämättä saatavilla, niillä voi olla eri ominaisuudet kuin listassa olevilla tai niillä voi olla eri hinta, kuin Sivustolla on todettu. Lisäksi voimme tehdä muutoksia tietoihin hinnasta ja saatavuudesta ilman ilmoitusta. Vaikka Reebok-CCM:n käytäntö on vahvistaa tilaukset sähköpostilla, tilausvahvistuksen vastaanottaminen sähköpostilla ei muodosta tilauksen hyväksymistä tai tarjouksen vahvistusta tuotteen tai palvelun myymiseksi. Reebok-CCM pidättää oikeuden rajoittaa ilman ennakkoilmoitusta tuotteen tai palvelun tilausmäärää ja/tai evätä palvelun asiakkaalta. Reebok-CCM voi vaatia myös tietojen vahvistamista ennen tilauksen hyväksymistä ja/tai lähetystä

LISÄEHTOJEN SOVELLETTAVUUS

Lisätyt tai erilaiset ehdot ("Muut ehdot") voivat soveltua tiettyjen ominaisuuksien osalta (esim. yhteisösivut, todistukset, arpajaiset tai kilpailut). Soveltuvien osin nämä Muut ehdot voidaan esittää (i) kun sinun annetaan lähettää Sisältöä, päästä ominaisuuksiin tai käyttää niitä tai ostaa tuotteita tai palveluja tai (ii) linkissä, joka on lähellä sitä, missä sinulla on lupa lähettää Sisältöä, päästä ominaisuuksiin tai ostaa tuotteita ja palveluja. Nämä muut ehdot sisällytetään näihin käyttöehtoihin ja ne tulevat osaksi niitä viittauksella. Siinä tapauksessa, että muut ehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, muut ehdot hallitsevat aihetta, johon kyseiset muut ehdot soveltuvat.

TAKUISTA LUOPUMINEN

SIVUSTO JA KAIKKI SISÄLTÖ VOI MUUTTUA JA TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI VAIETEN ANNETTUJA TAKUITA MUKAAN LUETTUNA RAJOITUKSETTA VAIETEN ANNETUT TAKUUT TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, MYYTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA, JA REEBOK-CCM, SEN TYTÄRYHTIÖT JA SISARYHTIÖT, LISENSSINMYÖNTÄJÄT JA HANKKIJAT LUOPUVAT KYSEISISTÄ TAKUISTA LAIN SALLIMASSA KOKO LAAJUUDESSA. SIVUSTON TIEDOT ON TARKOITETTU AINOASTAAN YLEISTEN TIETOJEN TARKOITUKSIIN EIKÄ MUODOSTA NEUVOJA.

REEBOK-CCM EI VÄITÄ EIKÄ TAKAA, ETTÄ SISÄLTÖ, TIEDOT JA/TAI OMINAISUUDET, JOTKA OVAT SIVUSTOLLA, OVAT OIKEITA, TÄYDELLISIÄ TAI AJANTASAISIA; ETTÄ SIVUSTO ON KESKEYTYMÄTÖN TAI VIRHEETÖN; ETTÄ SIVUSTOLLA OLEVAT VIRHEET OIKAISTAAN TAI ETTÄ SIVUSTO TAI PALVELIMET, JOTKA SAATTAVAT SIVUSTON KÄYTETTÄVÄKSI, OVAT VAPAAT VIRUKSISTA TAI MUISTA VAHINGOLLISISTA KOMPONENTEISTA. REEBOK-CCM EI ESITÄ TAKUITA TAI VÄITTEITÄ SIVUSTON SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ OIKEELLISUUDEN, PAIKKANSAPITÄVYYDEN, SOPIVUUDEN, KÄYTTÖKELPOISUUDEN, AJANTASAISUUDEN, LUOTETTAVUUDEN TAI MUUN SUHTEEN, JA KUSSAKIN TAPAUKSESSA KYSEISISTÄ TAKUISTA LUOVUTAAN SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASA KOKO LAAJUUDESSA.

KAIKKI TÄLTÄ SIVUSTOLTA TAI SEN KAUTTA OSTETUT TUOTTEET JA PALVELUT OVAT AINOASTAAN VALMISTAJIENSA, JAKELIJOIDENSA JA HANKKIJOIDENSA SOVELLETTAVIEN TAKUIDEN ALAISIA, KUTEN SIVUSTOLLA MÄÄRÄTÄÄN. SOVELLETTAVAN LAIN KOKO LAAJUUDESSA REEBOK-CCM LUOPUU TÄTEN KAIKENLAISISTA NIMENOMAISISTA TAI VAIETEN ANNETUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUETTUINA TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEITA JA PALVELUJA, JOTKA ON LISTATTU TAI OSTETTU TÄLTÄ SIVUSTOLTA TAI SEN KAUTTA.

VASTUUNRAJOITUS

SIVUSTON KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI. REEBOK-CCM, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI SISARYHTIÖT, NIIDEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT TAI ASIAMIEHET, MUUT OSAPUOLET, JOTKA OVAT MUKANA LUOMASSA, TUOTTAMASSA TAI TOIMITTAMASSA SIVUSTOA, EIVÄT OLE VASTUUSSA SUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ, SAKKOLUONTEISESTA, SEURANNAISESTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA, JOKA JOHTUU SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI MAHDOTTOMUUDESTA KÄYTTÄÄ SITÄ TAI LIITTYY SIIHEN, MUKAAN LUETTUNA RAJOITUKSETTA VAHINGOT, JOIDEN AIHEUTTAJINA OVAT VIRUKSET TAI MUU SIVUSTON SISÄLLÖN TAI TUOTTEIDEN TOIMINNAN VIRHEELLISYYS TAI EPÄTÄYDELLISYYS (RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO PERUSTANA SOPIMUS, KÄYTÄNTÖ TAI ANKARA VASTUU) VAIKKA REEBOK-CCMILLE ON ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. OTA HUOMIOON, ETTÄ JOTKIN OIKEUDENKÄYTTÖALUEET EIVÄT VÄLTTÖMÄTTÄ SALLI TIETTYJEN VAHINKOJEN POISSULKEIMISTA, JOTEN JOTKIN EDLLÄ MAINITUISTA KIELLOISTA JA RAJOITUISTA EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. AINOA KEINO REEBOK-CCMIA VASTAAN OLLESSA TYYTYMÄTÖN JOHONKIN SIVUSTOLLAMME TAI SEN SISÄLLÖSÄ ON LOPETTAA SIVUSTON KÄYTTÄMINEN.

Reebok-CCM ei ollut vastuussa, jos Sisällön käyttösi Sivuston miltään osalta (mukaan luettuna Portaali) johtaa tarpeeseen huoltaa, korjata tai oikaista välineistöä tai dataa, ja vastaat edellä mainittuun liittyvistä kustannuksista.

VAHINGONKORVAUS

Suostut korvaamaan sekä antamaan puolustuksen ja suojan vahingolta Reebok-CCM:lle, sen emoyhtiölle ja sisaryhtiöille ja niiden vastaaville työntekijöille, johtajille, toimihenkilöille ja asiamiehille kaikista vaateista, vahingoista ja kustannuksista, mukaan luettuna kohtuullisen oikeudenkäyntipalkkiot ja niihin liittyvät kustannukset, jotka johtuvat Sivuston tai Sisällön käytöstäsi tai liittyvät siihen, Käyttäjän synnyttämän Sisällön tarjoamisesta tai käyttämisestä, näiden Käyttöehtojen rikkomisesta tai mistään vaateesta, jonka mukaan olet loukannut käyttäjän tietosuojaoikeuksia postittamalla, keräämällä tai käyttämällä Sisältöä muista Sivuston käyttäjistä.

LINKIT KOLMANSIIN OSAPUOLIIN

Asioiden helpottamiseksi ja Sivuston käytön parantamiseksi linkit verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolten omistuksessa ja valvonnassa, voidaan antaa tarjolle ajoittain. Nämä linkit ohjaavat sinut Reebok-CCM:n palvelun ulkopuolelle ja pois Sivustolta ja ovat Reebok-CCM:n valvomattomissa. Tämä käsittää linkit kumppaneille, jotka saattavat käyttää Reebok-CCM:n logoja osana ristikkäismarkkinointisopimusta. Sivustoille, joille voit linkittää, on omat erilliset tietosuojapolitiikkansa, ja vaikka Reebok-CCM pyrkii suojelemaan Sivustonsa eheyttä, Reebok-CCM ei ole vastuussa eikä voi joutua vastuuseen näiden sivustojen sisällöstä ja toiminnasta. Sen vuoksi käyt näillä sivustoilla kokonaan omalla vastuullasi. Ota huomioon, että nämä sivustot voivat lähettää omia evästeitään käyttäjille, kerätä dataa ja pyytää henkilötietoja, ja sinun kannattaa näin ollen tutustua kyseisten sivustojen käyttöehtoihin ja/tai rekisteriselosteisiin ennen niiden käyttämistä. Sinun on tarkastettava kaikki liitteet ja tiedostot ennen niiden lataamista. Ollessasi tekemisissä ja kiinnostuessa promootioihin, palveluihin ja vähittäismyyjiin, jotka löytyvät Sivustolta (mukaan luettuna portaali), ovat yksinomaan sinun ja sinun vastapuolesi välillä, jollei Reebok-CCM nimenomaan totea toisin.

MITEN SAAT MEIHIN YHTEYDEN

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai valituksia Sivustosta tai mistään palveluistamme, ota yhteys Reebok-CCM:n asiakaspalveluun: skillscamp@reebokccm.com

Reebok – CCM Hockey AB
Box 700ISE-169 27 Solna I Sweden
+46 (0)8-522 35 272

VIENTIKONTROLLI

Ohjelmisto ja muut materiaalit, jotka ovat peräisin Sivustolta, voivat olla sovellettavia vientirajoituslakeja, joissa kielletään tiettyjen teknisten tietojen ja ohjelmistojen vienti tietyille alueille. Mitään Sivustolta peräisin olevaa ohjelmistoa ei saa ladata tai viedä (a) mihinkään maahan, johon Yhdysvalloilla on tavaraliikennettä koskevia rajoituksia; tai (b) kenellekään Yhdysvaltain valtiovarainministeriön erityisesti osoitettujen kansalaisten luettelossa tai Yhdysvaltain kauppaministeriön tilauskieltotaulukossa. Reebok-CCM ei valtuuta minkään Sivustolta peräisin olevan ohjelmiston tai teknisten tietojen käyttämistä, lataamista tai viehätystä millekään oikeudenkäyttöalueelle sovellettavien vientilakien ja asetusten perusteella.

SOVELLETTAVA OIKEUS JA OIKEUDENKÄYTTÖVALTA

Lain sallimassa koko laajuudessa nämä Käyttöehdot ovat Massachusettsin osavaltion lakien alaiset (lukuun ottamatta lainvalintaperiaatteita), ja suostut alistumaan Massachusettsin osavaltion tuomioistuinten ei-yksinomaiseen oikeudenkäyttövaltaan. Suostut siihen, että vaade tai kanneperuste, joka perustuu tai liittyy Sivuston käyttöösi, on annettava käsiteltäväksi yhden vuoden kuluessa siitä, kun kyseinen vaade tai kanneperuste ilmeni. Jos näiden käyttöehtojen mikään osa mitätöidään, se ei vaikuta loppujen määräysten pätevyyteen ja toimeenpanokelpoisuuteen. Mitätöity osa korvataan määräyksillä, jotka ovat päteviä ja joilla on oikeusvoimaisia. Jos mikään näiden käyttöehtojen määräys havaitaan täytäntöönpanokelvottomaksi, muut määräykset pysyvät täysimittaisesti voimassa ja vaikuttavina. Näiden Käyttöehtojen painettu versio kelpaa käsiteltäväksi näihin Käyttöehtoihin perustuvissa ja liittyvissä oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä samojen edellytysten laajuudessa ja samojen edellytysten mukaan kuin muut painetussa muodossa laaditut ja ylläpidetyt liiketoiminta-asiakirjat ja -tositteet.