PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

VÍTEJTE NA WEBOVÉ STRÁNCE TÁBORA DOVEDNOSTÍ CCM. PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY POZORNĚ před tím, než vstoupíte na tuto webovou stránku a budete si jí prohlížet a nebo používat jakoukoliv část této webové stránky, včetně, bez omezení, Reebok-CCM WAP portál (“Portál“) (souhrnně označovaný jako “Stránka“).Tyto podmínky se týkají návštěvování a používání Stránky, a rovněž tak i Obsahu (jak bude nadále definováno), doporučení a služeb vám poskytovaných na Stránce nebo přes ní. Tím, že budete vcházet na Stránku a používat jí, oznamujete váš souhlas s dodržováním těchto podmínek v jejich úplnosti (včetně podmínek poskytnutých v zásadách soukromí) navíc k dalším zákonům a regulacím, které se týkají Stránky, internetu a celosvětového webu. Jestli nesouhlasíte s úplně všemi podmínkami, pak prosím nepoužívejte tuto Stránku.

Tato stránka je vlastněna a řízena společností Reebok-CCM International, Ltd. ("Reebok-CCM") společně s třetími stranami. Aby jste používal určité stránky, je možné, že budete požádán, abyste se zaregistroval na webových stránkách třetích stran nebo stáhnul počítačový program, pomůcky, kódy nebo nějaký jiný obsah třetí strany. Váš přístup a použití jakéhokoliv počítačového programu, funkčnosti a obsahu, budou řízeny podmínkami dodanými tou třetí stranou a vy souhlasíte s tím, že vyhovíte těmto podmínkám.

ZMĚNY PODMÍNEK

Reebok - CCM si vyhrazuje právo, podle svého přání, kdykoliv změnit, modifikovat, přidat nebo odstranit části těchto náležitostí a podmínek. Kontrolujte prosím pravidelně tyto náležitosti a podmínky kvůli změnám. Vaše pokračující užívání Stránky po uvedení změn těchto pravidel znamená, že přijímáte tyto změny.

SOUKROMÍ

Reebok - CCM respektuje soukromí navštěvníků naší Stránky. Abyste přezkoumali informace o zásadách soukromí, týkající se Stránky, navštivte prosím naše zásady soukromí. Zásady soukromí vysvětlují, jak Reebok-CCM sbírá osobně identifikovatelné informace, poskytnuté vámi na Stránce nebo přes ní, a jak s nimi zachází.

ZPŮSOBILOST

Užívání a zaregistrování pro stránku je neplatné tam, kde je to zakázané. Přístup na Stránku a její používání může být zakázáno v určitých zemích. Stránka je k dispozici pouze lidem, kteří mohou vytvářet právně závazné dohody podle použitelných zákonů. Stránka se považuje za místo pro všeobecné publikum a není určena pro použití dětmi. Děti, vcházející na Stránku, by měli dostat povolení a pomoc rodiče nebo opatrovníka, aby mohli Stránku používat. Tím, že používáte stránku, vyjadřujete a zaručujete, že (a) informace, které předkládáte, jsou pravdivé a přesné, (b) budete aktualizovat a udržovat přesnost těch informací a (c) vaše používání té Stránky nebude porušovat jakýkoliv zákon, nebo předpisy, které se toho týkájí v jurisdikci, ve které vstupujete na Stránku.

Jestli váš přístroj nepodporuje technologii, které se to týká, včetně, ale ne omezeně, zakodování určité technologie, je možně, že nebudete moci používat určité služby nebo mít přístup k určitým informacím poskytovaným na Stránce, nebo přístupným přes Stránku, včetně Portálu.

VLASTNICTVÍ A POVOLENÉ UŽÍVÁNÍ STRÁNKY

Veškerý obsah, který se nachází na Stránce, je k dostání přes ní, uveřejněný nebo na ní ukázaný (včetně Portálu), včetně, ale nejen, informací, komunikací, textů, grafiky, fotografií, obrázků, zvuků, pohybujících se obrázků, videí, ilustrací, kodů a dalších materiálů (“Obsah”) je vlastněno Reebokem-CCM nebo jeho mateřskými nebo sesterskými společnostmi, jeho udělovateli licencí nebo jeho dodavateli obsahu. Obsah je chráněn autorským právem, obchodní značkou a jinými zákony a ustanoveními mezinárodních dohod, a nemůže být používán s vyjímkou toho, co je povoleno v těchto náležitostech a podmínkách nebo s předchozím jasně napsaným souhlasem Reeboku-CCM. Jakékoliv použití vámi jakéhokoliv obsahu může být příčinou právních postihů.

Kromě případů, kdy je to jasně prohlášeno ve specifických podmínkách nebo dokumentech uvnitř Stránky, máte povoleno prohlížet si, zobrazovat, tisknout a stáhnout obsah a jednotlivé strany ze Stránky pouze pro osobní, informativní a nekomerční použití (za předpokladu, že si zapamatujete všechna autorská práva a jiná upozorněni vlastníka, obsažené na těchto stranách). Nemůžete upravovat jakkoliv obsah, který se nachází na Stránce a nesmíte dělat kopie, distribuovat, předávat, ukazovat, předvádět, reprodukovat, publikovat, dávat licenci, vytvářet díla z toho odvozené, transferovat nebo prodávat jakýkoliv obsah. Pro účely těchto podmínek, použití jakéhokoliv obsahu na jakékoliv jiné webové stránce nebo prostředí počítačové sítě, je zakázané. Kromě této omezené licence, Reebok-CCM vám neposkytuje žádné právo nebo podíl na Stránkce, obsah nebo informace, které jsou k dostání na Stránkce nebo použití počítačového programu, tím, že vám povoluje přístup na Stránku. Nesmíte odstranit jakékoliv autorské právo, obchodní značku nebo jiné vlastnické poznámky z obsahu nalezeném na Stránce.

V případě, že stáhnete počítačové programy, včetně, ale nejen, spořičů obrazovek, ikon, videí nebo tapet ze Stránky, pak počítačový program, včetně jakéhokoliv souboru informací, obrázků tam obsažených nebo vytvořených počítačovým programem, a údajů, doprovázejících počítačový program, jsou vám licencované Reebokem-CCM nebo jeho dodavatelem licence třetí strany. Reebok- CCM vám neposkytuje jakýkoliv nárok na počítačový program. Můžete být majitelem media, na kterém je počítačový program zaznamenán, ale Reebok-CCM nebo licencované třetí strany si zachovávají plný a naprostý nárok na ten počítačový program a veškeré duševní vlastnictví vztahující se na jeho majitele. Nesmíte distribuovat, prodávat, dekompilovat, rozebírat nebo jinak snížit ten počítačový program na formu čitelnou člověkem.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Všechny obchodní značky, služební značky, obchodní jména, štíty se jménem a obrázkem firmy, firemní oblečení, ikony a vlastnické názvy (hromadně “Značky”), nacházející se na této Stránce, jsou vlastnictvím Reebok-CCM, jeho mateřských nebo sesterských společností, jejich vlastních přidělovatelů licencí nebo jiných třetích stran. Nesmíte používat, kopírovat, reprodukovat, znovu vytisknout, předávat, distribuovat nebo modifikovat Značky Reebok-CCM nebo jeho mateřských nebo sesterských společností jakýmkoliv způsobem, aniž byste obdržel předem jasný písemný souhlas. Použití jakýchkoliv Značek na jakékoliv jiné webové stránce nebo prostředí počítačové sítě, například skladování nebo reprodukce Stránky (nebo jakékoliv její části) na jakékoliv internetové vnější stránce, je zakázáno bez předem daného jasného písemného souhlasu Reeboku-CCM. Určité jiné chráněné značky, služební značky a štíty s názvem a obrázkem firmy, poskytnuté na Stránce, jsou ochranné značky nebo služební značky třetí strany a nemohou být používány, kopírovány nebo reprodukovány bez povolení vlastníka.

NABÍDKY

Reebok-CCM dodržuje politiku neprohlížení a nepřijímání nevyžádaných nabídek, nápadů, vynálezů, obrázků a jiných materiálů. Jiné, než osobně identifikovatelné informace, kterých se týkají zásady, jako jakýkoliv materiál, informace, návrhy, nápady, koncepty, znalosti, techniky, otázky, komentáře a jiné komunikace nebo obsahy, které předáte nebo uveřejníte na Stránce jakýmkoliv způsobem, (i) jsou a budou považovány za nedůvěryhodné, neosobní a nevlastnické pro vás či kohokoliv jiného, a (ii) mohou být rozšířeny nebo použity Reebokem-CCM nebo jeho přičleněnými organizacemi pro jakékoliv obchodní nebo neobchodní účely v jakýchkoli médiích, známých dnes nebo vytvořených později, jak může určit Reebok-CCM podle jedině svého rozhodnutí, včetně, ale neomezeně na, v rozvoji, výrobě nebo marketinku výrobků pro obchodní použití bez (a) odměny vám nebo komukoliv jinému (b) přiznání vás nebo kohokoliv jiného jako zdroje screensaverů, ikon, videí, nabídky screensaverů, ikon, videí. Nedávejte na Stránku nebo na ní neukazujte jakékoliv materiály, informace, návrhy, nápady, koncepty, znalosti, techniky, otázky, komentáře, a jiné komunikace nebo obsah, pro který byste chtěl, aby zůstal tajný anebo za který byste rád dostal uznání nebo náhradu, nebo to očekáváte.

OBSAHY VYTVOŘENÉ UŽIVATELEM

Obsah, informace, fotografie, návrhy, otázky, komentáře, komunikace, názory a jiné materiály publikované nebo uvedené uživateli vstupující na Stránku (včetně, ale ne omezeně na to, na komunitních stranách, nástěnkách, místech chatů nebo jiných fórech) (hromadně “Obsah vytvořený uživatelem”) jsou pouze míněním a odpovědností osoby, která uvádí tento Obsah vytvořený uživatelem. Reebok-CCM neschvaluje Obsah vytvořený uživatelem, umístěný uživateli na Stránku, a nemá nad ním kontrolu. Reebok-CCM nerecenzuje Obsah vyvořený uživatelem před jeho uvedením na Stránce a tento obsah ne vždy musí vyjadřovat mínění nebo zásady Reeboku-CCM. Reebok-CCM má právo, ale ne povinnost, recenzovat a monitorovat Obsahy vytvořené uživatelem a určit, zda dodržují ty náležitosti a podmínky nebo jakákoliv jiná operační pravídla, určená Reebokem-CCM pro tuto Stránku, nebo určit dodržování jakýchkoliv zákonů nebo předpisů. Reebok-CCM jen jedná jako pasivní vedení pro distribuci Obsahu vytvořeného uživatelem a není odpovědný nebo ručící za jakoukoliv z komunikací nebo jiných materiálů vytvořených vámi nebo jakýmikoliv jinými užívateli.

Reebok-CCM si vyhrazuje právo, ale ne povinnost, odmítnout, uvést, upravit, změnit nebo odstranit jakékoliv uvedení Obsahu vytvořeného uživatelem, včetně komentářů a vzkazů nacházejících se na Stránce. Vy souhlasíte, že písemně uvědomíte Reebok-CCM o jakémkoliv nežádoucím obsahu, který se objeví na Stránce Reebok-CCM. Reebok-CCM podnikne veškeré úsilí v dobré vúli, aby vyšetřil tvrzení, že Obsah vytvořený uživatelem porušuje tyto podmínky. Reebok-CCM si vyhrazuje právo, ale nemá takovou povinnost, pozastavit nebo skončit účty nebo identifikaci uživatele a udělá technické a legální kroky, aby zakázal jeho přístup na Stránku, jestli si myslíme, že tito uživatelé vytváří problémy, možné legální ručení nebo nejednají v souladu s textem a duchem těchto podmínek naší politiky. Reebok-CCM si vyhrazuje právo zrušit nepotvrzené účty uživatele. Rozhodnutí Reebok-CCM odmítnout, nedovolit uvést, upravit nebo odstranit Obsah vytvořený uživatelem nebo ukončit uživatelovy účty nebo identifikaci, jsou konečné. Jakékoliv vaše použití Obsahu vytvořeného uživatelem je na vaše vlastní riziko. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE REEBOK-CCM NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA JAKÝKOLIV OBSAH, VČETNĚ OBSAHU VYTVOŘENÉHO UŽIVATELEM, KTERÝ MÁ ZA CÍL DÁVAT RADY, VČETNĚ ZDRAVOTNÍCH RAD, TÝKAJÍCÍCH SE DIET, TRÉNOVÁNÍ, TĚLESNÉ KONDICE NEBO CVIČENÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLIV VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB.

V případě zveřejnění nebo předložení Obsahu vytvořeným uživatelem, přímo či nepřímo, tak tím dáváte Reeboku-CCM, jeho mateřským a sesterským společnostem a přidruženým subjektům a těm, kteří jednají pod jejich vedením, stálou, nezrušitelnou, celosvětovou licenci bez podílů na zisku, a právo použít, pozměnit, reprodukovat, veřejně předvést, veřejně ukázat, distribuovat a vytvářet kreativní práce z toho materiálu pro jakékoliv obchodní a neobchodní účely v jakémkoliv médiu, nyní známém nebo později vytvořeném, jelikož Reebok-CCM může rozhodnout jedině podle svého přání, bez potřeby jakéhokoliv uznání nebo kompenzace.

Tím že dodáte Obsah vytvořený uživatelem, souhlasíte s uvedením tohoto Obsahu vytvořeného uživatelem na Stránce a dále souhlasíte, že se budete řídit všemi pravidly etikety, určenými pro Stránku (včleněnými zde tímto odkazem). Berete na vědomí, že část Stránky, Obsah vytvořený uživatelem může být prohlížen jinými, a tudíž nemáte právo očekávání soukromí a důvěrnosti ve vztahu k tomuto obsahu. Dále uznáváte, že vaše jméno a obsah, učiněné přistupnými přes Stránku, mohou být otevírány, prohlíženy, natištěny a stáhnuty jinými. Souhlasíte s tím, že Reebok-CCM není požadován, aby vám předkládal jakékoliv materíály, které zahrnují Obsah vytvořený uživatelem, předložený vám pro shlédnutí nebo schválení před tím, než bude použitý Reebokem-CCM na Stránce nebo jinak, a tímto vy se vzdáváte jakéhokoliv práva kontrolovat nebo schvalovat tyto materiály. Reebok-CCM si vyhrazuje právo modifikovat jakýkoliv obsah, celkově nebo částečně, z jakékoliv příčiny, a vy se vzdáváte jakéhokoliv a všech „morálních práv“ na jakýkoliv Obsah vytvořený uživatelem, který byl vámi předložen.

Tím, že předložíte Obsah vytvořený uživatelem, ručíte za to, že obsah je vaše vlastní originální práce a že nebyla publikována nebo distribuována jakoukoliv jinou osobou nebo subjektem v jakékoliv formě a neporušuje ani nepřesahuje autorské právo, obchodní značku, obchodní tajemství nebo jiná práva osobní nebo týkající se soukromí jakékoliv osoby nebo subjektu. Jestli obsah zahrnuje obrázky a fotografie osob navíc k vaší, vy představujete záruku že jste obdrželi povolení každé osoby z toho obrazu, abyste předložili obsah k použití Reebokem-CCM na Stránce, jak je určeno v těchto náležitostech a podmínkách. Berete na vědomí, že vy a jakékoliv jiné osoby, včetně těch, které jsou zahrnuty v jakémkoliv z vašich obsahů, můžou být požádány Reebokem-CCM, aby podepsali dokumenty a dali souhlas s těmito náležitostmi a podmínkami.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Je vám zakázano používání Stránky pro uvádění nebo předávání jakéhokoliv materiálu, který by mohl porušovat práva, být falešný, uvádějící v omyl, pobuřující, hanlivý, pomlouvačný, invazivní do soukromí, obscénni, vulgární, znesvěcující, pornografický, obtěžující, zneužívající, diskriminující, ilegální, nebo jakýkoliv jiný materiál, který by mohl vytvořit nebo povzbuzovat chováni, které by bylo považováno za trestní čin, porušilo práva některé strany nebo které jinak může být příčinou občanské odpovědnosti nebo porušení nějakého zákona. Dále je zakázáno používat tyto stránky k vydávání se za jinou osobu, uživatele nebo zaměstnance Reeboku-CCM, nebo uveřejnit nebo předat nějaký materiál, který by mohl poškodit nebo hanět Reebok-CCM nebo jakoukoliv z jeho přidružených společností jakýmkoliv způsobem. Je vám zakázano používat Stránku pro výrobu reklamy nebo vykonávání jakékoliv naléhavé žádosti.

Když jste na Stránce nebo ji používáte, nesmíte vyžadovat nebo jinak se snažit sebrat, obdržet nebo skladovat osobní informace, hesla, informace o účtu nebo jakékoliv jiné druhy informaci, týkající se jiných uživatelů; přístup na účet jiné osoby nebo jeho použití; zatajit původ jakýchkoliv komunikací; měnit, modifikovat, formulovat nebo zrcadlit jakýkoliv Obsah; vytvořit deep-link k naší Stránce přecházením domovské strany naší Stránky; používání jakéhokoliv rabování, robotů nebo podobných shromažďování údajů, a extrakci nástrojů ve spojení se Stránkou; znemožnit, přerušit nebo jinak zabránit komukoliv v použití nebo přístupu na Stránku nebo přerušit jakoukoliv zkušenost uživatele na Stránce, včetně, ale nejenom, jednání jakýmkoliv způsobem, které naruší opravdovou dobu uživatele výměn; rušit nebo přerušovat Stránku nebo servery nebo připojení sítě ke Stránce; neuposlechnout jakýchkoliv požadavků, procedur, zásad nebo předpisů sítí napojených ke Stránce; modifikovat, adaptovat, dále licencovat, překládat, prodávat, zpětně sestrojovat, rozložit nebo rozebrat jakoukoliv část Stránky; nebo se snažít získat nepovolený přístup na Stránku (nebo jakoukoliv její část).

DOSTUPNOST VÝROBKŮ, SLUŽEB, FUNKCÍ A OBSAHU

Všechny Funkce, Obsah, a výrobky a služby, které jsou dostupné na Stránce nebo přes ní, včetně, ale nejenom, cen výrobků a služeb, podléhají změně kdykoliv a bez upozornění. Navíc, jakákoliv Funkce, Obsah, výrobek nebo služba mohou být kdykoliv přerušeny. Zahrnutí jakékoliv atrakce, Obsahu, výrobku, služby na této Stránce v nějaké době neznamená či nezaručuje, že tyto výrobky nebo služby na Stránce budou i nadále dostupné. REEBOK-CCM SI VYHRAZUJE PRÁVO POZASTAVIT NEBO VYJMOUT STRÁNKU, NEBO JAKOUKOLIV JEJÍ ČÁST, KDYKOLIV, BEZ UPOZORNĚNÍ, ANIŽ BY SI ZPŮSOBIL JAKOUKOLIV ZODPOVĚDNOST.

SPRÁVNOST INFORMACÍ

Reebok-CCM činí rozumná opatření, aby zabezpečil, že Obsah na této Stránce poskytované Reebokem-CCM je úplný, přesný a běžný. Nicméně i přes úsilí Reeboku-CCM, informace na této Stránce mohou být příležitostně nepřesné, neúplné nebo neaktuální. Váhy, míry, popisy výrobků, doporučení, komentáře týkající se výrobků a podobné popisy jsou dodávány pouze pro účely vhodnosti a mohou být přibližné. Reebok-СCM vynakládá rozumné úsilí, aby přesně vysvětlil vlastnosti našich vyrobků a služeb, které jsou na prodej, včetně barev, kterých se to týká; nicméně, barva, kterou opravdu vidíte, bude záležet na systému vašeho počítače a my nemůžeme zaručit, že váš počítač ve skutečnosti ukáže takové barvy. Výrobky nacházející se na Stránce nemusí být k dostání, nebo mohou mít jiné vlastnosti než ty popsané, nebo ve skutečnosti mohou mít jinou cenu, než je ta uvedená na Stránce. Navíc, můžeme dělat změny v informacích o ceně a dostupnosti bez upozornění. I když je praxí Reeboku-CCM potvrzovat objednávky emailem, obdržení potvrzení objednávky emailem nevytváří přijmutí objednávky nebo potvrzení nabídky prodeje nebo služby. Reebok-CCM si vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění, omezit množství objednávky jakéhokoliv výrobku nebo služby a/nebo odmítnout službu jakémukoliv zákazníkovi. Reebok-CCM také může požadovat ověření imformací před přijmutím a/nebo posláním jakékoliv objednávky.

POUŽITELNOST DODATEČNÝCH NÁLEŽITOSTÍ A PODMÍNEK

Dodatečné nebo rozdílné náležitosti a podmínky (“Jiné podmínky”) se mohou použít ve spojení s určitými funkcemi (například komunitní stránky, doporučení, sázky nebo vstupy do soutěží). Jestli je to použitelné, tyto Jiné podmínky budou uplatněny tam, (i) kde je vám povoleno předložit Obsah, přístup nebo koupit výrobek nebo službu. (ii) link tam, kde je vám dovoleno předložit obsah, dostávat se na atrakce nebo koupit výrobky nebo služby. Tyto Jiné podmínky jsou zahrnuty do těchto podmínek a učiněny jejich částí odkazem. V případě, že Jiné podmínky jsou v konfliktu s těmito náležitostmi a podmínkami, Jiné podmínky budou kontrolovat předmět záležitosti, které se týkají Jiné podmínky.

ZŘEKNUTÍ SE NÁROKU NA ZÁRUKY

STRÁNKA A VEŠKERÝ JEJÍ OBSEH SE MOHOU MĚNIT A JSOU POSKYTOVÁNY “TAKOVÉ JAKÉ JSOU” A BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO NEVYSLOVENÝCH, VČETNĚ, ALE NEJENOM, NEVYSLOVENÝCH ZÁRUK USPOKOJUJÍCÍ KVALITY, MOŽNOSTI PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ SMLOUVY, A REEBOK-CCM, JEHO POBOČKY A PŘIDRUŽENÉ PODNIKY, DODAVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ, SE ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLI TAKOVÝCH ZÁRUK, V NEJŠIRŠÍM SMYSLU POVOLENÉM ZÁKONY. INFORMACE NA STRÁNCE JSOU PRO ÚČELY VŠEOBECNÝCH INFORMACÍ A NEVYTVÁŘEJÍ RADU.

REEBOK-CCM NEPŘEDSTAVUJE A NEZARUČUJE, ŽE OBSAH, INFORMACE A NEBO FUNKCE, OBSAŽENÉ NA STRÁNCE, JSOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ NEBO BĚŽNÉ, ŽE JAKÉKOLIV DEFEKTY NA STRÁNCE BUDOU PŘERUŠENÉ NEBO BEZ OMYLŮ, ŽE STRÁNKA NEBO SERVERY, KTERÉ ČINÍ STRÁNKU POUŽIVATELNOU, JSOU BEZ VIRŮ NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ.

REEBOK-CCM NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO ZASTOUPENÍ, CO SE TÝČE POUŽITÍ OBSAHU NA STRÁNCE, POKUD JDE O SPRÁVNOST, PŘESNOST, ADEKVÁTNOST, UŽITEČNOST, ČASOVOST, SPOLEHLIVOSTI NEBO JINAK, A V KAŽDÉM PŘIPADĚ JSOU TYTO ZÁRUKY ODMÍTNUTY V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY.

VŠECH VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB, ZAKOUPENÝCH NA TÉTO STRÁNCE NEBO PŘES NÍ, SE TÝKAJÍ JEN JAKÉKOLIV POUŽITELNÉ ZÁRUKY JEJICH JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ, DISTRIBUTORŮ A DODAVATELŮ, JSOU-LI TACÍ, JAK JE POSKYTNUTO NA STRÁNCE. V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU, JAK JE POVOLENO POUŽITELNÝMI ZÁKONY, REEBOK-CCM SE TÍMTO ZŘÍKÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, BUĎ VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ, VČETNĚ JAKÝCHKOLIV NAZNAČENÝCH ZÁRUK VZHLEDEM K VÝROBKŮM A SLUŽBÁM POPSANÝM A NEBO ZAKOUPENÝM NA TÉTO STRÁNCE NEBO JEJÍM PROSTŘEDNÍCTVÍM.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. ANI REEBOK-CCM, JEHO PŘIDRUŽENÉ PODNIKY NEBO PŘIČLENĚNÉ SPOLEČNOSTI, ANI JEJICH JEDNOTLIVÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ NEBO AGENTI, ANÍ ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SE ÚČASTNÍ TVORBY, PRODUKCE NEBO DODÁNÍ STRÁNKY, NEBUDE ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, TRESTAJÍCÍ, KONSEKVENČNÍ NEBO JINÉ ZMĚNY, VYCHÁZEJÍCÍ Z NEBO NĚJAK SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT STRÁNKU, OBSAH NEBO FUNKCE NA STRÁNCE, VČETNĚ, ALE NEJENOM, ŠKOD ZPÚSOBENÝCH VIRY, NEBO JAKÉKOLIV NESPRÁVNOSTI A NEBO NEÚPLNOSTI OBSAHU NA STRÁNCE NEBO VÝKONU VÝROBKŮ, AT UŽ ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA SMLOUVĚ, KŘIVDĚ NEBO PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI,

DOKONCE I KDYŽ REEBOK-CCM BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEMOHOU DOVOLIT VYLOUČENÍ URČITÝCH ŠKOD, A TAK NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH VYLOUČENÍ A OMEZENÍ SE MOŽNÁ VÁS NEBUDOU TÝKAT. VÁŠ JEDINÝ PROSTŘEDEK PROTI REEBOK-CCM KVŮLI JAKÉKOLIV NESPOKOJENOSTI SE STRÁNKOU NEBO JAKÝMKOLIV OBSAHEM, JE ZASTAVIT UŽÍVÁNÍ STRÁNKY.

Reebok-CCM nebude zodpovědný, jestli vaše použití obsahu z jakékoliv části Stránky (včetně Portálu) bude mít za následek potřebu servisu, opravy nebo korekce zařízení nebo údajů v nich, a vy vezmete na sebe jakékoliv náklady, vztahující se na výše uvedené.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete chránit a bránit společnost Reebok-CCM, jeho mateřské a sesterské společnosti, a jejich jednotlivé zaměstnance, ředitele, referenty a agenty proti jakýmkoliv požadavkům, škodám a nákladům, včetně rozumných právních poplatků, vzniklých nebo vztahujících se k jakémukoliv užití Stránky nebo Obsahu, vašeho zajištění nebo užití jakéhokoliv Obsahu vytvořeného uživatelem, jakéhokoliv porušení vámi těchto podmínek nebo jakéhokoliv prohlášení, že jste porušili práva soukromí uživatele tím, že jste ukázali, sbírali nebo použili Obsah o jiných užívatelích Stránky.

SPOJENÍ NA TŘETÍ STRANY

Pro vaši výhodu a pro zlepšení užívání Stránky, čas od času mohou být poskytnuta spojení na stránky, které jsou vlastněny a kontrolovány třetími stranami. Tato spojení se dostanou mimo služby Reeboku-CCM a mimo Stránku a jsou vně kontroly Reeboku-CCM. To zahrnuje spojení na partnery, kteří mohou používat loga Reebok-CCM jako součást dohody společné značky. Stránky, ke kterým se můžete připojit, mají své vlastní, oddělené zásady soukromí, a ačkoliv Reebok-CCM se stará o integritu své Stránky, není odpovědný a nemůže ručit za obsahy a činosti těchto stránek. Tudíž vy navštěvujete a vcházíte na tyto stránky zcela na své vlastní riziko. Berte prosím na vědomí, že tyto jine stránky mohou poslat své vlastní cookies uživateli, sbírat údaje nebo vyžadovat osobní informace, a radíme vám tedy, abyste zkontroloval zásady podmínek užívání a nebo soukromí před tím, než je použijete. Měl byste zkontrolovat všechny přílohy a složky před tím, než je stáhnete. Vaše používání a zájem na akcích, službách a maloobchodnících, nalezených přes Stránku (včetně Portálu) jsou pouze mezi vámi a osobami, s kterými jednáte, jestli to není jinak jasně stanoveno Reebokem-CCM.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Jestli máte nějaké otázky, komentáře nebo stížnosti na Stránku nebo jakoukoliv z našich služeb, kontaktujte prosím Reebok-CCM, služby zákazníkům: skillscamp@reebokccm.com

Reebok – CCM Hockey AB
Box 700ISE-169 27 Solna I Sweden
+46 (0)8-522 35 272

KONTROLA EXPORTU

Počítačové programy a jiné materiály ze Stránky mohou být předmětem aplikovaných zákonů kontroly vývozu, které zakazují vývoz určitých technických údajů a počítačových programů na určitá území. Žádný počítačový program ze Stránky nemůže být stáhnut nebo exportován (a) do jakékoliv jiné země, vůči které USA uplatňuje embargo; (b) komukoliv na seznamu Ministerstva Financí USA speciálně určených občanů, nebo na tabulce zakázaných zakázek Ministerstva obchodu USA. Reebok-CCM nepovoluje použití, stahování nebo vývoz jakéhokoliv počítačového programu nebo technických udajů ze Stránky jakékoliv jurisdikce, zakazáne použitelnými exportními zákony a nařízeními.

POUŽITELNÉ ZÁKONY A JURISDIKCE

V plném rozsahu povolené zákony, tyto náležitosti a podmínky budou řízeny zákony státu Massachusetts (vyjimaje konflikty s hlavními zákony) a vy souhlasíte s tím, ze se podřídíte neexkluzivní jurisdikci soudů Massachusetts. Souhlasíte s tím, že jakékoliv žaloby nebo případy, které vyplývají z vašeho použití Stránky, nebo se k tomu vztahují, musí být podány během jednoho roku po vzniknutí takové žaloby nebo případu. Jestli se jakákoliv z těchto náležitostí a podmínek stane neplatnou, neovlivní to platnost a vykonatelnost zbylých předpisů. Zrušená část bude nahrazena předpisy, které jsou platné a nabyly legální účinnosti. Jestli jakýkoliv předpis z těchto náležitostí a podmínek bude nalezen nevykonatelným, další předpisy budou i nadále platné. Vytištěná verze těchto náležitostí a podmínek bude použitelná v soudních a administrativních řízeních, založených na těchto náležitostech a podmínkách, nebo se k nim vztahujících, ve stejném rozsahu a podléhající stejným podmínkám jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v natištěné formě.