PROHLÁŠENÍ O SOUKROMÍ

Ochrana vašeho soukromí je důležitá pro Reebok-CCM Hockey AB (“Reebok-CCM Hockey AB”), provozovatele této webové stránky. Tyto zásady vysvětlují, jak Reebok-CCM Hockey AB získává, používá a prozrazuje osobní informace, které můžete poskytnout při použití této webové stránky Reebok-CCM Hockey AB („webová stránka“). Poznámka: Chápeme, že tyto zásady mohou být použity s několika webovými stránkami Reebok-CCM Hockey ABMaska, včetně www.ccmskillscamp.com, ccmhockey.com, jofa.com, koho.com a reebokhockey.com.

TÍM, ŽE BUDETE MÍT PŘÍSTUP, ŽE BUDETE POUŽÍVAT A NEBO STAHOVAT MATERIÁLY Z TÉTO STRÁNKY, NEBO TÍM, ŽE POSKYTNETE OSOBNÍ INFORMACE, SOUHLASÍTE, ŽE REEBOK-CCM HOCKEY AB MŮŽE SBÍRAT, POUŽÍVAT A PROZRADIT VAŠE OSOBNÍ INFORMACE V SOUHLASU S TĚMITO ZÁSADAMI SOUKROMÍ I TAK, JAK JE POVOLENO NEBO VYŽADOVÁNO ZÁKONY.

Jestli máte otázky nebo stížnosti, týkající se našich zásad soukromí, nebo používání toho v praxi, spojte se s námi prosím na

skillscamp@reebokccm.com.

JAKÉ INFORMACE ZÍSKÁVÁME?

Automaticky získávané informace

Neidentifikovatelné informace - Jako mnoho jiných webových stránek, webová stránka automaticky získává určité neidentifikovatelné informace, týkající se použivatelů webové stránky, tak jako je internetový protokol (IP) adresy vašeho počítače, adresa dodavatele IP vaší internetové služby, datum a čas kdy vcházíte na webovou stránku, operační systém, který používáte, části webové stránky, které navštěvujete, strany webové stránky, které jste četli a obrázky, které jste viděli, a obsah toho, co stahujete z webové stránky. Reebok-CCM Hockey AB používá tyto neidentifikovatelné informace pro potřeby webové stránky a administrativního systému a k zlepšení webové stránky. Reebok-CCM Hockey AB může prozradit neidentifikovatelné informace jiným a permanentně je archivovat pro budoucí použití.

Cookies - Webová stránka může použít „cookies“, webovou technologii, která instaluje informace na počítačí uživatelem, aby tak dovolila budoucí návštěvy používající ten počítač. Cookies zvyšují výhody a používání webové stránky. My nespojujeme žádnou informaci, kterou skladujeme v cookies, s žádnou osobní informací, kterou poskytnete, když se nacházíte na té stránce.

Osobní informace, které specificky poskytnete

Vaše osobní informace - Během vašeho používání webové stránky je možné, že budete požádán, abyste dobrovolně poskytl nějaké osobní informace (takové jako vaše jméno, jakému jazyku dáváte přednost, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo nebo datum narození). Navíc se můžete rozhodnout, že nám poskytnete nějakou osobní informaci během vaší korespondence s námi nebo jinými uživateli webové stránky.

U uživatelů, kterým je méně než třináct let, bude nutná emailová adresa rodiče, abychom získali dodatečné informace o vás, jako: jméno, datum narození, město, emailová adresa, číslo telefonu, hokejová úroveň, jméno týmu, v jaké pozici hrajete a jméno rodiče nebo zákonného zástupce a emailovou adresu.

PROČ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ INFORMACE A JAK JE POUŽÍVÁME

Použití vašich osobních informací Reebok-CCM Hockey AB - jakékoliv osobní údaje, týkající se vašeho dítěte, budou námi užívány a zaznamenány podle současných zákonů na ochranu soukromých dat a těchto zásad soukromí. Vámi poskytnuté informace použijeme pro zpracování vašich požadavků a pro zajištění vice osobního online přístupu. Využijeme tak vašich osobních informací, abychom s vámi komunikovali, nechali vás zapsat vaše dítě do tábora dovednosti CCM, poslali rodičům email žádající vás o účast v zapsání vašeho dítěte do našeho tábora dovednosti CCM, pro účely zachování záznamů, a souhrnně (a tudíž anonymně) pro účely průzkumu trhu, abychom sledovali činnost na naší stránce, abychom publikovali trendy anebo zlepšovali užitečnost a obsah.

Jestli si již nepřejete, aby vaše dítě sdílelo své fotografie nebo videa, můžete nás kontaktovat na skillscamp@reebokccm.com

Společnost Reebok-CCM Hockey AB bude zasílat rodičům čas od času, email obsahující informace o našich výrobcích nebo službách nebo jiné záležitosti (včetně výrobků nebo služeb třetí strany),o kterých se Reebok-CCM Hockey AB domnívá, že by vás mohly zajímat. Kdykoliv můžete požádat Masku, aby vám přestala posílat emaily a jiné informace tím, že ji kontaktujete na skillscamp@reebokccm.com. Rovněž každý nevyžádaný email, který vám Reebok-CCM Hockey AB pošle, vám řekne, jak odmítnout další nevyžádané emaily.

KOMU PROZRADÍME VAŠE OSOBNÍ INFORMACE?

Neprodáme, nebudeme se o ně dělit, pronajímat nebo vyměňovat vaše osobní informace s jinými stranami než tak, jak bylo ukázáno v těchto zásadách soukromí.

Prozrazení vašich osobních informací nebo osobních informací vašeho dítěte - Reebok-CCM Hockey AB může prozradit vaše osobní informace následujícím třetím stranám, za těchto okolností:

Prozrazení poskytovatelům služeb

Můžeme použít jiné společnosti pro poskyovaní služeb za nás, včetně balení, posílání a dodávání výrobků, posílání pošty a emailů. Těmto firmám poskytneme pouze informace, které potřebují, aby poskytly službu, a je jim zakázáno, aby ty informace použili pro jiné účely.

Prozrazení spolupracujícím organizacím

Čas od času může Reebok-CCM Hockey AB prozradit osobní informace jedné ze svých spolupracujících organizací, aby vám mohla poskytnout informace o svých výrobcích a službách. Můžete se vyloučit ze sdílení informací třetí straně tím, že nám pošlete email na skillscamp@reebokccm.com, nebo že se přímo spojíte s tou třetí stranou.

Prozrazení obchodním partnerům

Reebok-CCM Hockey AB může poskytnout vaše osobní informace určitým ze svých obchodních partnerů. Před tím, než bude vyzrazena podobná informace, obchodní partner se dohodne s Reebok-CCM Hockey AB, že bude chránit soukromí vaší osobní informace způsobem, který je v souladu s těmito zásadami. Obchodní partner může použít vaši osobní informaci tak, že vám pošle email nebo jiné informace o svých výrobcích a službách či jiných záležitostech. Můžete se vyloučit ze sdílení se třetí stranou tak, že nám pošlete email na skillscamp@reebokccm.com nebo se přímo spojíte s tou třetí stranou.

Prozrazení při převodech firmy

Reebok-CCM Hockey AB se může účastnit prodeje nebo převodu některého ze svých nebo všech podniků. Jako část toho prodeje nebo převodu, Reebok-CCM Hockey AB může prozradit vaši osobní informaci nabývající organizaci, ale bude požadovat od nabývající organizace, aby souhlasila s ochranou vašich osobních informací způsobem, který je v souladu s těmito zásadami. O jakékoliv změně vlastnictví nebo použití vašich osobních informací, a rovněž tak o jakémkoliv výběru, který máte k použití, co se týče vašich osobních informací, budete informován emailem nebo zveřejněním zprávy na naší webové stránce.

Prosazování zákonů a legální prozrazení

Reebok-CCM Hockey AB může prozradit vaši osobní informaci vládní instituci, která prokázala zákonnou moc na obdržení takové informace, nebo kde Reebok-CCM Hockey AB má rozumné důvody věřit, že taková informace může být užitečná při vyšetřování protiprávní činnosti nebo kvůli uposlechnutí soudního předvolání nebo příkazu nebo nařízení, učiněného soudem nebo v nějakém podobném legálním procesu, kdy v dobré vůli věříme, že prozrazení je nutné, aby chránilo vaši bezpečnost nebo bezpečnost jiných, vyšetřování podvodu, nebo jako odpověď na požadavky vlády, člověka nebo organizace s jurisdikcí vynutit předložení informací, nebo poslechnutí příkazu pravidel soudu, týkajících se předložení záznamů a informací nebo právnímu poradci Masky.

Rodiče mají právo souhlasit s naším sbíráním osobních informací jejich dítěte, aniž by museli souhlasit s naším prozrazením těchto informací jiným stranám než poskytovatelům služeb, jelikož my se o to nedělíme s třetími stranami.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ INFORMACE?

Umístění informací - Reebok-CCM Hockey AB bude uchovávat a zpracovávat vaše osobní informace na serverech pod svou kontrolou a nebo ve svých úřadech nebo v úřadech svých přičleněných organizací a dodavatelů služeb.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ INFORMACE?

Zabezpečení vašich informací - Aby Reebok-CCM Hockey AB pomohla chránit důvěrný ráz vašich osobních informací, používá bezpečnostní opatření vhodná pro citlivost informace. Nicméně, kvůli povaze internetu a internetových technologií, bezpečnost a rizika soukromí nemohou být vyloučeny a Reebok-CCM Hockey AB nemůže zaručit, že vaše osobní ínformace nebudou prozrazeny způsoby, ne jinak popsanými v těchto zásadách.

Řídíme se obvykle přijatými průmyslovými normami, abychom chránili osobní informace, a to jak během předávání a poté, co je obdržíme. Nicméne žádná metoda předání přes internet nebo metoda uchovávání není stoprocentně bezpečná. Tudíž nemůžeme zaručit její absolutní bezpečnost.

JAK MŮŽETE MÍT PŘÍSTUP K OSOBNÍM INFORMACÍM?

Přístup k vašim osobním informacím - Můžete vyžádat přístup k vašim osobním informacím nebo osobním informacím o vašem dítěti a informace o sbírání, použití a prozrazení těch informací Reebok-CCM Hockey AB tak, že kontaktujete Reebok-CCM Hockey ABMasku, jak je ukázáno níže. Kromě určitých vyjímek, předepsaných zákony, vám bude poskytnut rozumný přístup k osobním informacím vás a vašeho dítěte, a budete mít možnost upozornit na nesprávnost a neúplnost informací a mít je opravené tak, jak je správné, a vymazat nepřesnosti nebo je upravit. Můžete pomoci Reebok-CCM Hockey AB udržovat správnost osobních informací vás anebo vašeho dítěte tak, že oznámíte Reebok-CCM Hockey AB emailem na skillscamp@reebokccm.com jakékoliv změny v osobních informacích vás nebo vašeho dítěte. Na vaši žádost o přístup odpovíme během třiceti dní.

Rodiče mají právo odmítnout další kontakt s jejich dítětem, doplnit o nejnovější informace, vymazat nepřesnosti a požadovat, aby informace o jejich dítěti byly vymazány tak, že se s námi spojí na info@ccmskillscamp.com.

UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Uchováme informace vaše a vašeho dítěte tak dlouho, jak dlouho bude aktivní účet váš a vašeho dítěte, nebo do kdy bude potřebný, abychom vám poskytli služby. Jestli si přejete zrušit účet váš nebo vašeho dítěte, nebo požadujete, abychom již nadále nepoužívali informace vaše nebo vašeho dítěte pro poskytování služeb vám nebo vašemu dítěti, spojte se s námi na emailové adrese uvedené výše. Ponecháme si a použijeme informace vaše nebo vašeho dítěte, bude-li to potřebné k plnění našich legálních povinností, pro vyřešení sporů a pro posílení našich dohod.

JINÉ ZÁLEŽITOSTI

Jiné webové stránky - Webová stránka může obsahovat propojení k jiným webovým stránkám nebo internetovým zdrojům. Když kliknete na jeden z těchto odkazů, spojujete se s jinou webovou stránkou nebo internetovým zdrojem. Reebok-CCM Hockey AB nemá žádnou odpovědnost nebo ručení nebo kontrolu nad těmito jinými webovými stránkami nebo internetovými zdroji nebo jejich sbíráním, použitím a prozrazením vašich osobních informací.

Dohoda o užívání webové stránky – Způsob užívání webové stránky se řídí Dohodou o užívání webové stránky (která je k vidění po kliknutí zde), obsahuje důležitá ustanovení, včetně ustanovení zříkajících se ručení Reebok-CCM Hockey AB nebo je omezující nebo vylučující, za vaše používání webové stránky a ustanovení určující použitelný zákon a výhradní legislativu pro určení vyřešení jakýchkoliv sporů nebo sporů týkajících se vašeho užívání webové stránky.

SPOLEČENSKÁ MÉDIA (ATRAKCE) A DALŠÍ:

Naše webová stránka zahrnuje sociální média jako Facebook, Like button nebo interaktivní miniprogramy, které běží na naší stránce. Tato media mohou vybrat vaši adresu IP, na strance, kterou navštěvujete a mohou zřídit cookie, aby umožnili nějakému meédiu řádně fungovat. Vlastnosti společenských medií i další věci jsou uváděny buď třetí stranou nebo přímo na naší stránce. Vaše propojení s těmito vlastnostmi se řídí zásadami soukromí oné společnosti.

KOMENTÁŘE

Umožňujeme uživatelům sdílet komentáře na naší stránce nebo sledovat tábory prostřednictvím Facebook. Aby tak mohli učinit, musí být uživatelé připojeni prostřednictvím svého účtu na Facebook nebo se do něj zapsat. Jelikož je Facebook povolen pro uživatele starší třinácti let, rodiče musí používat svůj Facebook, aby dovolili svému dítěti přidávat komentáře nebo sledovat tábory na stránce.

ZMĚNY ZÁSAD SOUKROMÍ

Toto prohlášení o soukromí může být měněno tak, aby obráželo změny v naší informační praxi. Uděláme-ĺi nějaké materiální změny, dáme vám vědět emailem (poslaným na emailovou adresu udanou na vašem účtu) nebo zprávou na této stránce před tím, než změna vstoupí v platnost. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku kvůli nejnovějším informacím o poskytování soukromí.

Jestli učiníme materiální změny v používání osobních informací, získaných od dětí mladších než 13 let, uvědomíme o tom rodiče emailem, abychom obdrželi dokazatelný rodičovský souhlas pro nová použití osobních informací dítěte.

VAŠE KOMENTÁŘE

Jestli máte jakékoliv komentáře nebo otázky o těchto zásadách nebo o vašich osobních informacích, kontaktujte přímo Reebok-CCM Hockey AB na skillscamp@reebokccm.com

Reebok – CCM Hockey AB
Box 700ISE-169 27 Solna I Sweden
+46 (0)8-522 35 272