Behörighetskriterier

Behörighetskriterier

I var och en av de fjorton deltagande städerna kommer 90 spelare för varje lägerdag att väljas ut slumpvis från alla giltiga registreringar för att delta i det en dag långa CCM Skills Camp.

Registreringsperioden börjar den 1 april 2017. Registreringen avslutas den 15 maj 2017 för följande läger: Ryssland, Tjeckien, Schweiz (Burgdorf), Italien, Holland, Storbritanien och Sverige. Registreringen avslutas den 31 maj 2017 för följande läger: Frankrike, Schweiz (Zug), Finland, Österrike, Tyskland, Japan och Slovakien.

Hockeyspelare födda 2004 eller 2005. Spelarna måste vara tillgängliga för att delta hela dagen i CCM Skills Camp på det datum som anges för deras deltagande stad.

/*------------------------------------*\ # NEWSLETTER \*------------------------------------*/ var Newsletter = { console.log('Newsletter'); config: { form: $(".js-newsletter-form"), input: $("#newsletter-subscribe .js-email-field"), check: $("#dropdown-opt-in") }, init: function() { console.log('here'); var _form = this.config.form, _input = this.config.input, _check = this.config.check; console.log( _input ); _input.on('keyup', function() { if ( !_check.hasClass('active') ) { _check.addClass('active'); } }); }, inputKeypress: function() { console.log('coucou'); } }; Newsletter.init();